Dodany: 2012-03-21 12:37:18
images/600px-Olive_green_check.svg.png7eaaa.png Wchodząc w rolę partnera na przykład w umowie jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne – należy pamiętać, że możemy bronić swoich interesów jako takich, które zostały złamane przez zamawiającego, jeśli tylko zmieni on warunki poprzedniej umowy.

Dodany: 2012-03-21 12:28:12
images/600px-Red_check.svg.pnge2dcf.png Dziś, kiedy postepowanie w każdym niemal przetargu jest jawne, jawnym również staje się to, że zamawiający często stawia niejasne, a wręcz bardzo ogólne warunki, wobec których biorące udział w postepowaniu firmy mają prawo uruchomienia postepowania odwoławczego.

Dodany: 2012-03-21 12:24:40
images/600px-Yes_check.svg.pngac930.png W każdej umowie również tej jaka jest partnerstwo publiczno-prywatne, każda ze stron ma na tyle dużo prawnych narzędzi by walczyć o swoje, że nie trzeba już bać się , że zostanie się oszukanym.

Dodany: 2012-03-21 12:09:53
images/600px-Purple_check.svg.pngabc43.png W trakcie trwania każdej umowy – postępowania, każda ze stron sprawy chce czuć się bezpiecznie. Dlatego też na każdym etapie postepowania trwającego by stworzyć umowę partnerstwo publiczno-prywatne sporządzany jest dokument nazywany protokołem postępowania.

Dodany: 2012-03-21 12:06:18
images/600px-Green_check.svg.pngd3b2c.png Zasada jawności postepowania mówi o pełnym dostępnie do dokumentów na etapie, który właśnie został ogłoszonym nie oznacza, jednak tego, że możemy poznać dane i informacje o czymś co jeszcze nie zostało rozstrzygnięte bądź ogłoszone.